A munkáltatói márkák színvilága és a zöld!

JAM k, 07/10/2012 - 21:48

  

A munkáltatói márkák színvilága és a zöld!

 

Márkák vesznek körbe minket,amit egy-egy brandről tudunk, gondolunk vagy vele kapcsolatbanérzünk, befolyásolják, hogy milyen fogkrémet veszünk, milyen farmert hordunk vagy éppen azt, hogy hol isszuk meg kedvenc kávénkat.

Nem csoda tehát, ha a márkák felbukkannak a munkaerőpiacon is és a munkáltatói márka fogalma beszivárgott mindennapjainkba. Dolgozzunk bármilyen területen is, megvannak azok a vállalatok, munkáltatók, ahol szíves-örömest vállalunk el egy munkakört és azok, ahol ha lehet inkább nem dolgoznánk.

 

Munkáltató márka

A munkáltatói márka természetesen az adott szervezett márkájának szerves részét képezi. E kettő, az adott márka és a munkáltatói márka, kölcsönös hatnak egymásra. Ha akarja az adott szervezet, ha nem, dolgozói, volt munkatársai és leendő munkavállalói mindannyian hatással lesznek a márkájára. De hogy emellett még miért fontos a munkáltatói márka és annak tudatos alakítása? Ennek sok oka van és jó esetben a végeredmény a vállalat és a munkavállalók számára is hasznos.

Nos nézzük az okokat. Elsőként említsük meg, hogy a szervezet célja, hogy azokat a munkavállalókat vonzza, akik a megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy a vállalat céljait megvalósítsák. Ha a munkáltatói márka pontos és valós képet mutat, akkor ebben a pontban komoly eredményre számíthatunk. A két fél, a munkáltató és a munkavállaló, sokkal nagyobb sikerrel és egyszerűebben tud egymásra találni. Természetesen a munkáltatói márka hat az aktuális munkavállalóikra is, az elkötelezettségükre és ezáltal hatékonyságukra is.

Persze nem felejtkezhetünk el arról sem, hogy milyen hatással lesz a márka a következő generációra, akik közül kerülnek ki a jövő felhasználói és munkavállalói is.

Végül már csak egy fontos kérdés maradt. Mitől lesz jó vagy éppen rossz egy munkáltatói márka? Röviden azt mondhatjuk, hogy legyen felelős, valós és következetes. Nézd meg, hogy csinálja a Yahoo:

Éljen a transzparencia

Ne felejtsük el, hogy a cél az, hogy az adott vállalat valódi belső értékeit mutassuk meg. Mert előbb vagy utóbb minden láthatóvá válik. Elégedett vagy elégedetlen pályázók, kollégák vagy volt kollégák megosztják majd tapasztalataikat egy családi ebédnél, az új munkahelyükön vagy éppen a facebook-on és ez mindenképpen hat a munkáltatói márkára. És akkor még nem is beszéltünk azokról a felületekről, amelyek a tapasztalatok és élmények megosztására, rendszerezésére születtek. Ha már a Yahoo munkáltatói márka filmjét mutattuk meg az előbb, akkor íme két fontos értékelés a glassdoor.com –ról szintén a Yahoo-ról. Így értékeli 221 az interjún megfordult jelölt az élményt és 926 ember magát a vállalatot.

Zöldség

Ugye nem meglepő, hogy ennek a képnek igen fontos alkotóeleme a zöld szín! Mennyire jelennek meg hitelesen környezettudatos és társadalmi értékek a márka kialakításánál, illetve ezek milyen mértékben takarnak hiteles tartalmat vagy csak kirakat szlogenek maradnak? És egyáltalán miért fontosak ezek az érték munkáltatói szempontból?

Egy 2012-es amerikai felmérés eredményei (What workers want, NetImpact) alapján elmondhatjuk, hogy nem csak feltételezés, miszerint az elvégzett munka során pozitív társadalmi és/vagy környezeti hatás kiváltása egy munkahely megítélésénél fontos szempont. A munkavállalók elégedettsége a kutatás szerint kétszer magasabb, ha munkájuknak érzékelhető hatása van ezekben a témákban, valamint az is kiderül, hogy a nők számára ez egy komolyabb tényező az értékelésnél. Érdekes eredményt mutat a jövő munkavállalóinak véleménye is ugyanebben a tanulmányban. Ha 2 nagyjából megegyező feltételeket biztosító cég között kellene választaniuk, akkor 58%-uk akár 15 %-kal kevesebb fizetésért is ahhoz a céghez menne, ahol a számára fontos értékeket találja, míg 45%-uk azért vállalná be ugyanezt, hogy olyan munkája legyen, aminek van környezeti vagy társadalmi hatása.

Jelentés és tartalom

Egyre elterjedtebb itthon is a vállalatok társadalmi felelősség vállalási kérdése (CSR), amiben az egyik elem a jelentéskészítés, ahol különböző szempontok alapján értékelhetővé válnak a szervezet ilyen irányú törekvései. Nemzetközi szinten a kissé sablonossá váló jelentésírás mellett azonban kiemelt jelentőségűek a munkavállalók és további érintettek bevonására épülő felelősségvállalási programok. Alapelvként szembetűnő több sikeres programnál, hogy a vállalat ugyan meghatároz központi stratégiát, de a helyi szintű megvalósításban az aktív együttműködésre építve hagy szabad teret a kivitelezőknek.

Jellemző, hogy nem kizárólag adományozásban és egy napos akciókban, hanem akár több éven át tartó komplex projektekben gondolkodnak, amiben minden esetben nagy szerepet kap az alkalmazottak képzése és aktív szerepvállalása. Az érintettekkel való hosszú távú együttműködéseknek köszönhetően a közvetlen eredmények mellett rendkívüli hozzáadott értéket kapnak a vállalatok, amelyek a „hagyományos” megközelítéssel nem érhetőek el.

Ilyen komplex programokat találhatunk az Alcoa nemzetközi felelősségvállalási projektjei esetében, amelyek a veszélyeztetett fajok védelmétől, egy adott lakóövezet zöldítéséig a lehető legszínesebb megoldásokat mutatják a helyi szinten megvalósított zöld programokból. A „szolgálat hónapja” elnevezésű önkéntes programjuk keretében kiemelten is foglalkoznak a felelősségvállalás gyakorlatával.

Zöld program vonzása

A Marks&Spencer több zöld díjat nyert, 2007 óta sikeresen működő „Plan A” programja az egyik legkiválóbb példája a munkavállalók bevonására épülő komplex zöld programoknak, aminek hatása az egész vállalat szempontjából pozitív. Adam Elman a „Plan A” vezetőjének néhány gondolata rávilágít a lényegre: „Amikor a program elindult egyértelmű volt, hogy a siker a több ezer munkavállaló és érintett bevonásán múlik”. És a bevezetést követően: „Új munkatársaknál kulcstényező lett a „Plan A” program, hogy miért szeretnének nálunk dolgozni!”

A program sikerét 3 alapvető tényező biztosította:
    -
működés szempontjából releváns felelősségvállalási területek kiválasztása 
   - munkatársak bevonása
   - további érintettekkel való együttműködés

„Plan A” rövid bemutatása:

A zöld, vagyis környezeti és társadalmi értékekre épülő fejlesztések várható eredményei egyértelműen túlmutatnak a fenntarthatósági jelentéseken és a kötelező körökön. Amennyiben sikerül valós tartalommal és hosszú távú koncepcióval megtölteni, sokkal inkább tekinthetjük egy innovatív fejlesztési területnek, aminek komplex pozitív hatásai közül lényeges terület a munkatársak fejlesztése, illetve a munkáltatói márka tudatos építése.

Látod a színek nálunk is jól megférnek! Nos, Téged melyik munkáltatói márka vonz?

Figyelmedet köszöni a szerzőpáros:
Szabó Szilvia és Nagy Andrea