5 lövés 5 találat - fejvadászat napjainkban

JAM h, 10/10/2011 - 22:41

5 lövés - 5 találat
avagy fejvadászat napjainkban

Itt van az ősz, itt van újra… ám a vadászidény már rég elkezdődött. A fejvadászok, akik folyamatosan keresik a legjobbakat, igyekeznek megfelelni azon elvárásoknak, amit a vállalat igényei és a piac lehetőségei kínálnak.

Kétrészes cikkünkben a fejvadászat mindennapjait és jövőjét vesszük górcső alá, öt kiváló headhunter távcsövén keresztül. Miként látják saját munkájukat, miben élik meg a mindennapok kihívásait.

Ö
t kérdezettünk - Boda Richárd, Fürjész Beáta, Hellner Alida, Lipcsei András és Schleer Tamás - cikkünk első részében arra adnak választ, mit jelent számukra ez a feladat, milyen változásokra számítanak és mit tartanak fontosnak.

Hogy mire felelnek a második részben? Erre a kérdésre is megadjuk a választ cikkünk végén.

De először arról kérdeztük tapasztalt szakértőinket, hogy mit jelent számukra a fejvadászat?Mit tartanak fontosnak ebben afeladatban?

Boda Richárd a Marksman & Wolf ügyvezető igazgatója elmondta: „Ideális esetben nem csak nekem jelenti a fejvadászat azt, hogy egy vállalat a számára legideálisabb vezetőt, illetve munkatársat tudja megszerezni a munkaerőpiacról célzottan, aki illeszkedik a vállalati kultúrájához, rendelkezik a megfelelő kompetenciákkal, tapasztalattal és személyiségjegyekkel. Fontos, hogy mind az adott vállalat, mind az adott jelölt életszakaszában kölcsönös előnyöket kell hordoznia az együttműködésnek.”

Hogy a fentiekhez miért kell egy fejvadász? Richárd szerint: „Ez a cél sokszor nem tud megvalósulni – például – egy online álláshirdetésen keresztül, hiszen a „legértékesebb” jelöltek legtöbbször éppen egy jó vállalatnál, jó pozícióban, eredményesen dolgoznak. Jellemzően nem gondolkoznak váltáson és végképp nem töltik a szabadidejüket álláshirdetések böngészésével, illetve passzióból nem töltögetik fel az önéletrajzukat adatbázisokba. A kulcsszó a direkt megkeresés (a jelöltek tervezett és célzott közvetlen megszólítása) és – ha láthatóan potenciális jelöltről van szó, akinek a jelenlegi pozíciójánál jobbat lehet mutatni – az érdeklődés felkeltése / meggyőzés. Ezek különböztetik meg a fejvadászokat a munkaerő-közvetítőktől.

A Karrier Hungária ügyvezető igazgatója, Fürjész Beáta véleménye szerint„ha valaki nem annyira járatos az álláskeresésben, és meghallja ezt a szót fejvadász, általában egy filmhős jut eszébe, akihez minimum társul egy stukker (vagy akár több is). Ő az, aki időt, energiát nem kímélve, kalandos utakon át, megtalálja, felkutatja a kitűzött „célszemélyt”. Nos, ez a valóságban sincs másként. Célszemély most is van, kaland is rengeteg, talán csak a fegyver hiányzik…..A fejvadászat egy hivatás. Kicsit titkos, kicsit misztikus, izgalmakkal teli, és folyamatos éberségre ösztönöz. Egy igazi fejvadász mindig készen áll egy új feladatra, tudatosan kezd neki a „vadászatnak”, ismeri versenytársait, kiváló informátorai vannak, és színes egyéniségével és ötleteivel bevonzza a „vadat”. „

Hellner Alida az MP Solutions toborzási és kiválasztási vezetője is megosztotta velünkgondolatait, elmondta, hogya fejvadászat náluk nem egyelő a vezető-kiválasztással, módszertanként tekintenek rá, melyet abban az esetben ajánlanak partnereink figyelmébe, ha bizonyos ágazat, iparág vagy szegmens humán erőforrás sajátosságait mélyebben fel szeretnék térképezni, akár a betöltendő pozíció sajátosságainak meghatározása előtt, a profil pontosítása érdekében, ha valamely oknál fogva adatbázisból, hirdetés útján vagy egyéb alternatív módszerekkel nehezen tölthető be a kívánt munkakör és persze akkor, ha az ügyfélnek célzott megkeresési szándéka van, vagy kifejezetten a konkurensektől, versenytársaktól látna szívesen potenciális jelölteket.

Alida meggyőződése, hogy a módszer igen hasznos az ügyfelek számára, hiszen a jövőre nézve is hasznos információkat szerezhetnek egy-egy szakterület munkaerő-piaci sajátosságairól, olyan jelölteket is megszólíthatnak ajánlatukkal, akik nincsenek aktív álláskeresésben, arról már nem is beszélve, hogy a szervezeti kultúra és elvárások hasonlósága miatt könnyebben beilleszkednek, magasabb a jelöltek beválási aránya.

Végül Alida azt is megfogalmazta, hogy a fentiek megvalósításához a fejvadász naprakész gazdasági, piaci információkkal rendelkezzen, jól ismerje az adott szektort, illetve a célkeresztben lévő szakterületet, alaposan és pontosan mérje fel a partner igényét, innovatív és kreatív legyen, határozott és magabiztos  és persze tartsa szem előtt a diszkréciót, ami talán a legfontosabb egy ilyen keresés során. 

Lipcsei Andrásnak a Dr. Pendl és Dr. Piswanger International ügyvezető igazgatójának is feltettük a kérdést, mit jelent számára a fejvadászat:Számomra tartalmilag változatlan, formájában, módszereiben pedig folyamatosan fejlődik, átalakul és újabbnál újabb, izgalmas helyzetek elé állít. A kezdetek óta a gazdaságot szolgálja, az üzletet támogatja és hozzásegít egy gazdálkodó, vagy non-profit szervezetet ahhoz, hogy még sikeresebb legyen. Mindeközben fejlett együttműködést igényel minden szereplőtől. Csak akkor lehet eredményes, ha a folyamatban jelentkező csoport- és egyéni érdekek végül egy harmóniában állnak össze. A jó tanácsadó ennek a megteremtésében játszik fontos szerepet. Az egyik fél kevesebbet szeretne fizetni, a másik többet szeretne keresni, az egyik az időt tartja a legfontosabbnak, a másik a minőséget. És mindeközben a profil is folyamatosan formálódhat, alakulhat és a körülmények is változhatnak. Ha már vadászatról beszélünk, akkor ehhez jól illik a mozgó célpontra lövés hasonlata, amely jól kifejezi, hogy a fejvadászat kritériumai is formálódnak a folyamat alatt.

Schleer Tamás a Gerilla Group vezetője kérdésünkre elmondta Számomra egyenlő egy amolyan "Matchmaker" szereppel, ami információról, kapcsolatokról, emberekről és érdekes életutakról szól. Ez egy olyan munka, ami összeköt a világgal, megmutatja milyen csodálatos lehet a különbözőség közöttünk.

Tamás azt is elmondta, hogyA legfontosabb számomra, hogy a megbízó és a "vad" között kialakuljon egy hosszú távú bizalmi kapcsolat mielőbb, és mindketten hálásak legyenek a munkámért, amikor egy újabb ügyről beszélgetünk.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy neves szakértőink hosszú távon milyen változásokra számítanak hazai erdeinkben.

Boda Richárd azt mondja, egyre több vad lesz, akiket „csapdázással” el lehet ejteni, mivel ők is keresik a csapdákat. Viszont a „kapitális példányokért” egyre nagyobb lesz a verseny, egyre komolyabb felszerelést kell használni és a siker érdekében helyi vezetővel, nyomolvasóval kell együttműködni. Richárd véleménye szerint: „A munkaerő-közvetítésnek hozzávetőlegesen a felébe kellene kerülnie a fejvadászat mai, reális árához képest. A díjaknak hosszútávon tükrözniük kell a felhasznált szaktudást, a befektetett energiát és felmerülő költségeket!Mindezeken túl arra számítok, hogy a toborzás-kiválasztási terület részleges vagy teljes kiszervezése egyre inkább el fog terjedni a közép-nagyvállalatoknál.

A fejvadász munkája és módszerei nagyon gyorsan változnak, és várhatóan ez a jövőben még inkább fel fog gyorsulni, véli Fürjész Beáta. Nem elég már a régi bevált praktikákat használni egy-egy jelölt „levadászásánál”, hanem ismerni kell a legújabb technikai eszközöket, az internet adta lehetőségeket, a közösségi csatornákat. „A direkt megkeresés, a vadászat egyre inkább színesedik, és már nemcsak a vezetői réteget célozza meg, hanem a piaci viszonyok változásához igazodva, a beosztotti munkakörökben dolgozók is számíthatnak arra, hogy egyszer csak bejelentkezik majd náluk egy fejvadász…„

Hellner Alidatapasztalatai alapján „hazánk erdei” változatos képet mutatnak, van ahol azért nehéz fellelni a vadat, mert sűrű az erdő, elburjánzott a növényzet, van ahol azért mert annyira ritka, hogy szinte nincs élővilág. „Egyértelműen látszik azonban, hogy minden erdész igyekszik megóvni a hozzá tartozó erdőt, így egyre szigorúbb feltételeket szab, korlátozza a behajtást, megszabja a viselkedéskultúrát. A vállalatok nagy hangsúlyt fektetnek az emberi erőforrás megbecsülésére, megtartására, szabályozzák az eljárásmódokat, illetve a titoktartást, így a fejvadász egyre több kihívással szembesül, egyre nehezebben szerzi meg a szükséges piaci információkat, emiatt egyre nehezebben tudja beazonosítani a potenciális szakembereket egy-egy lehetőség vonatkozásában.„

Alida arról is beszélt, hogy nehezíti a vadászatot, hogy folyamatosan változik a vadállomány, azaz egy-egy szakma humánállománya. Időről időre, hol „felhígul”, hol éppen a „kihalás” szélén áll egy-egy szakterület vagy tevékenységi kör, így még nagyobb kihívás fellelni a megfelelő szakembert.

„Szintén nehézséget jelent, ha a vad fejvesztve menekül, egy esetleges korábbi „megsebzés” miatt. Gyakran találkozunk azzal, hogy egy-egy megszólított szakember múltbeli negatív tapasztalatok alapján bizalmatlan a fejvadásszal szemben vagy éppen pont a bizonytalanság és a kockázat miatt elzárkózik a megkereséstől. A jelenlegi gazdasági helyzetben ez egyre felerősödő befolyásoló tényező.

Lipcsei András elmondása, hogy korábban a legkiválóbb kutatók magas szintű telefonos kommunikációs képességükkel jutottak a legmesszebbre. Ma a különböző WEB-es eszközök, portálok és kereső gépek világában kell inkább jól eligazodniuk. Az internet adta lehetőségek folyamatosan formálják ezt a szolgáltatást. „Amíg korábban a keresés tartott tovább, ma ez a folyamat szinte teljesen elektronikus úton zajlik, jóval rövidebb idő alatt. Ennél sokkal időigényesebbé a kiválasztás vált, hiszen adatok tömkelegét kell összehasonlítani és a célnak megfelelően egy szinte végtelen sokaságból kiválasztani a maroknyit, vagy az egyet, az igazit. További gyorsulásra, a reakcióidők rövidülésére számítok. Úgy gondolom a fejvadászat egy maitól eltérő formában, a jövő követelményeihez igazodva, nagy fejlődés előtt áll. A jövőben a munkáltatók és a munkavállalók is még rövidebb periódusokban gondolkodnak. Globális felmérések mutatják, hogy munkavállalóként, egyre rövidebb időt szánunk egy-egy feladatkörnek. Már régen nem érdem, ha onnan megyünk nyugdíjba, ahol dolgozni kezdtünk. A gyakoribb váltásokból pedig még több sikeres elhelyezkedés, fejvadászat következhet.

Schleer Tamásúgy gondolja, hogy „a megbízások eltolódnak a fiatalabb tehetségek felkutatása felé. Úgy gondolom, hogy a megbízók érzik, hogy hosszútávon kinevelni és egyénre szabni a talentumokat nagyobb hasznot hoz, mint a válság által megviselt menedzseri rétegből keresni tapasztalt, esetleg kissé már "kiégetett" munkatársakat.Meglátásom szerint egy hazánkban eddig kevésbé ismert vállalkozási életforma új színt fog hozni a hétköznapjainkba. A "Startup" generáció csíráját már elvetették. Ezek a cégek és/vagy víziók a fiatalos lendületükkel és amolyan "vállalkozói hippi" stílusukkal képesek lesznek borsot törni a tőkeerős cégek létszámtervei alá. Erre leginkább az IT iparban érdemes figyelni a jövőben.

Öt fejvadász, öt vélemény két izgalmas kérdésre. Mi a véleményetek? Benneteket keresett már meg fejvadász?

Akár munkáltató, akár munkavállaló vagy, a következő cikkben hasznos tanácsokat olvashatsz, még mindig a fejvadász válasza lesz célkeresztben. Kíváncsiak vagytok milyen konkrét tippjeik vannak?Nem kell rá sokat várni!

Jammer