Változó Világ

JAM p, 06/01/2012 - 20:45Változó világ

Várhatóan még hatályba lépése előtt módosul az új Munka Törvénykönyve

 

Most kaptuk a hírt, hogy a kormány valószínűleg még hatályba lépése előtt módosítja a januárban kihirdetett új Munka Törvénykönyvét. A módosítások a Munka Törvénykönyve hatályba lépésével kapcsolatos „átmeneti rendelkezéseket” tartalmazó törvény részeként nem csak átmeneti rendelkezéseket tartalmaznak, hanem véglegesen is módosítják a törvényt.

Ez sok ponton jelent majd új helyzetet, az előkészületek során mindenképpen tekintettel kell lenni ezekre a feltételekre is. Amíg mindannyian türelmetlenül várjuk, hogy az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvény megjelenik, nézzünk néhányat a várható változások közül:

A legfontosabb várható változások közé tartozik például az ún. „köteletlen munkarend” új definíciója. Eszerint nem elég a kötetlen munkarend megállapításához az, hogy a munkakör „sajátos” legyen, de a munkavégzést is önállóan kell megszerveznie a munkavállalónak, legalább a napi munkaidő fele tekintetében.

A vasárnapi munkavégzés törvényi feltételei is változnak, a korábbi eseteken túl a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál munkát végzők is dolgozhatnak rendes munkaidőben vasárnap.

Többműszakos bérpótlék akkor jár a munkavállalónak, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, és a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.

Szigorodik a határozott idejű munkaviszony létesítésének feltételrendszere. Az új javaslat szerint határozott idejű munkaviszony azonos felek között történő hat hónapon belüli meghosszabbítására vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül újabb határozott idejű munkaviszony létesítésére munkáltatói jogos érdek fennállása esetén kerülhet sor és nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét.

Az új javaslat szerint szakszervezeti szövetség is köthet kollektív szerződést.

A törvény „átmeneti” rendelkezései is számos újdonságot tartalmaznak. Így július 1-el megszűnik az ún. „változó” munkahely kategóriája, munkahelynek azt a helyet kell onnantól kezdve tekinteni, ahol a munkavállaló munkáját szokásosan végzi. Nagyon fontos, hogy a megfelelő munkaszerződés-módosítások július 1-e előtt megszülessenek!

Aki tanulmányi munkaidő-kedvezményt vesz igénybe, annak a számára jó hír, hogy a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb az azokra előírt időtartam végéig a munkaidő-kedvezményre a jelenlegi szabályok alkalmazandóak.

A károkozásra, illetve a munkaviszony megszüntetésére a károkozás, illetve a megszüntetés időpontjában hatályos szabályok vonatkoznak, így pl. a július 1. előtt közölt felmondások jogkövetkezményei nem változnak az új törvény hatályba lépésével.

A rendkívüli munkavégzés éves maximuma 2012. évben 225 óra lesz.

Természetesen a törvényjavaslat a fentieken túlmenően még várhatóan számos fontos szabályt tartalmaz majd. Számíthattok ránk, soroztunk következő részeiben segytünk majd a felkészülésben.

Szeretettel vár Benneteket vissza:
dr. Fodor T. Gábor, dr. Menyhárt Anna és a JAM csapata