Vasárnapi munka?

JAM v, 04/22/2012 - 08:08

Új év, új MT – VII. rész
Vasárnapi munka?

Te vásárolsz vasárnap? Esetleg dolgozol vagy a csapatod dolgozik vasárnap? Nem őrültünk meg, egyszerűen csak ez a terep is egy érdekes, bonyolult és rövidesen radikálisan változó munkajogi kérdéskört takar! Például a kiskereskedelmi üzletek számára nagy változást hoz az új Munka Törvénykönyve. Írásunkban dr. Fodor T. Gábor és Dr. Menyhárt Anna segítségével arra keressük a választ, hogyan lehet mégis megnyugtatóan rendezni a vasárnapi munkavégzés kérdését.

A jelenleg hatályos Munka Törvénykönyve a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzés elrendelését a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál, illetve munkakörben, vagy a készenléti jellegű munkakörben, a megszakítás nélküli, illetve a három vagy ennél több műszakos munkarendben foglalkoztatott, valamint az idénymunkát végző munkavállaló esetében teszi lehetővé.

Ezen felül az „Mt. 124. § (3)-(6) bekezdésében foglalt esetben”. Utóbbi joghely a pihenőnapok összevonását, illetve a pihenőnapok helyett heti pihenőidő alkalmazását teszi lehetővé. Azok a munkáltatók tehát, akik a fenti két lehetőség valamelyikével éltek, most még elrendelhetnek rendes munkaidőben vasárnapra munkavégzést a jelenlegi törvény hatálya alatt. Erre azonban július 1-től nem lesz lehetőség, figyelemmel arra, hogy a fenti lehetőséget az új Mt. nem tartalmazza.

A fenti helyzet tehát radikálisan változni fog 2012. július 1-től.

Sokaknak okoz fejtörést, hogyan lesz megoldható a vasárnapi nyitva tartás a júliusban hatályba lépő törvény adta keretek között. Az új Mt. 101. §-a ugyanis taxatíve felsorolja, mely esetekben osztható be vasárnapra rendes munkaidő, és ezek az esetek nem hozzák könnyű helyzetbe a bevásárlóközpontokban működő üzleteket:

Lássuk az említett eseteket sorban:

a) A rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben történő munkavégzés.Első blikkre működhet az erre a joghelyre hivatkozás, hiszen a bérleti szerződések általában kötelezően előírják a vasárnapi nyitva tartást. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a törvény adta meghatározás, mely szerint a munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek – az egyik esetkört figyelembe véve -, ha a tevékenység igénybevételére a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján kerül sor. Mindezek alapján kérdéses, hogy a bíróságok, hatóságok elfogadják-e azt az érvelést, hogy a munkáltató tevékenysége vasárnaphoz kötődik?

b) Az idényjellegű tevékenység keretében történő munkavégzés viszonylag szűk körben képzelhető el, tipikusan a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások kapcsolódhatnak ide.

c) A megszakítás nélküli tevékenység keretében történő munkavégzés törvényi definíciója nem fedi le a kérdéses üzletek körét.

d) A több műszakos tevékenység keretében végzett munka feltétele, hogy tartama hetente elérje a 80 órát. Itt kívánjuk felhívni a figyelmet azonban arra, hogy a heti 80 órába az előkészítő- illetve befejező tevékenység is beleszámít, tehát nem kell az üzletnek heti 80 órát nyitva tartania.

e) A készenléti jellegű munkakörben történő munkavégzés kapcsán felvetődött ugyan, hogy megoldást jelenthet a vasárnap nyitva tartani szándékozó üzletek kapcsán, mégis; a bevásárlóközponti bolti eladói munkakör jellegével véleményünk nem áll összhangban a készenléti jelleg, hiszen ennél a munkakörnél nehezen elképzelhető és céljával ellentétes, hogy a munkavállaló a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül álljon rendelkezésre. – Ezen munkavállalókat jellemzően kemény munkára veszik fel, és nem arra, hogy pihenjenek. Ezen felül azt is kétségesnek tartjuk, hogy a bíróságok/hatóságokelismernék-e az eladói munkakört készenléti jellegűnek. A készenléti jellegűvé minősítés tehát egyes esetekben valóban megoldás lehet, de általános megoldásként bizonyosan nem fog működni.

f) A kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben történő munkavégzés megoldást jelenhet, ugyanakkor a gyakorlatban szintén kevéssé praktikus, pusztán azon oknál fogva, hogy így a hétvégékre egy önálló eladói gárdát kéne szerződtetni, aki csak ezeken a napokon dolgozik.

g) A társadalmi közszükségletet kielégítő – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés: Figyelemmel a korábbi hatósági gyakorlatra, amely még az élelmiszerüzleteket sem sorolta ebbe a kategóriába, az erre való hivatkozás valószínűleg nem fog működni.

h) A külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállaló esete nyilvánvalóan nem lehet megoldás a problémára.

Látható tehát, hogy a fent ismertetett kategóriák közül egyik sem nyújt hatékony, minden esetben működő megoldást a vasárnapi munkavégzés problémájára, illetve azok alkalmazhatóság kérdéses - bár tény, hogy sok esetben valamely pont alá történő besorolás választ jelenthet a kérdésre. Fontosnak tartjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy a rendes munkaidőben történő vasárnapi munkavégzés aggálytalan rendezéséhez a törvénymódosítás szolgálna valódi megoldásul.

Ugyanakkor van egy ötletünk, amely bár sokba kerül, de ha a fenti megoldások egyike sem segít, végső megoldásként szóba jöhet a vasárnapi nyitva tartás problémájának rendezésére: A rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályi feltételek ugyanis az új Mt. hatályba lépésével jelentősen megváltoznak. A „különösen indokolt eset” a jövőben már nem lesz előfeltétele a rendkívüli munkavégzésnek, így aggályok nélkül elrendelhető a vasárnap nyitva tartó üzletekben dolgozók esetében vasárnapra rendkívüli munkavégzés. További hír – ki, ki döntse el, hogy jó avagy rossz - ennek kapcsán, hogy a rendkívüli munkavégzés mértékét az új törvény évi 250 órára emeli. Erre a munkavégzésre – révén pihenőnapi rendkívüli munkavégzés – 100%-os pótlékot kell fizetni.Tehát, ha végképp nincs más megoldás, drágán bár, de fenntartható a vasárnapi nyitva tartás. Azért reménykedjünk, hogy a vasárnapi nyitva tartást gátló, így a foglalkoztatás ellen ható szabály előbb-utóbb módosításra kerül.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésed vagy kommentárod van, ahogy mindig, most is várjuk!

Szeretettel vár Benneteket vissza:
dr. Fodor T. Gábor, dr. Menyhárt Anna és a JAM csapata